כניסה ב׳ דירה 7 / דיו וצבעי מים על נייר / 2017
Entrance B ap#7 / Ink and Watercolour on paper / 2017