ללא כותרת / דיו וצבעי מים על נייר / 2017
Untitled / Ink and Watercolour on paper / 2017