מזל مزل / דיו ועט על נייר / 2017
Mazal / Ink and pen on paper / 2017