מחנה חאשד, עדן, 1949 / עפרון על נייר / 2016
Hashed transfer camp, Aden, Oman, 1949 / Pencil on paper / 2016