דמעות שחורות / דיו וצבעי מים על נייר / 2017
Larmes noires / Ink and Watercolour on paper / 2017