יוסף / הדפס לינולאום / 2016
Josef / linocut / 2016