שבת גשומה / עט וטושים על נייר / 2018
Rainy Shabbat / Pen and markers on paper / 2018