ללא כותרת/ עפרון על נייר / 2015
Untitled / Pencil on paper / 2015