ג׳וזפה / דיו וצבעי מים על נייר / 2018
Giuseppe / Ink and Watercolour on paper / 2018