נייק / דיו על נייר / 2018
Nike / Ink on paper / 2018