מזל / דיו על נייר / 2018
Mazal / Ink on paper / 2018