חוף התמרים / דיו על נייר / 2018
Palms Beach / Ink on paper / 2018