מזל / דיו וצבעי מים על נייר / 2018
Mazal / Ink and Watercolour on paper / 2018