ראשון מערב / דיו וצבעי מים על נייר / 2018
Rishon West / Ink and Watercolour on paper / 2018