מזל / צבעי מים ודיו על נייר / 2018
Mazal / Watercolour and ink on paper / 2018