ונטורה (מזל) / עפרון ודיו על נייר / 2018
Ventura / Pencil and ink on paper / 2018