דניאל, קרים / צבעי מים ודיו על נייר / 2018
Daniel, Karim / Watercolour and ink on paper / 2018