מרדף / צבעי מים ודיו על נייר / 2019
Chase / Watercolour and ink on paper / 2019