עורב / צבעי מים ודיו על נייר / 2019
Raven / Watercolour and ink on paper / 2019