ללא כותרת / צבעי מים ודיו על נייר / 2018
Untitled / Watercolour and ink on paper / 2018