תחת עותמני / אנימציה דיגיטלית / 2019
Ottoman Butt / Digital Animation / 2019