גן התענוגות הארציים | 2020 | צבע מים ודיו על נייר | 50 על 70 ס״מ
The Garden of Earthly delights | 2020 | Watercolour and ink on paper | 50x70 cm