עיצוב גרפי, עבודות מוזמנות Graphic design, comissioned work