הוט טורקיש און קאם | 2019 | עפרון על נייר | 29.7 על 21 ס״מ כל אחד
Hot Turkish on Cam | Pencil on paper | 2019 | 29.7x21 cm each