שוק | 2014 | 18 דקות | עפרון וגרפיט על נייר
Shouk | 2014 | 18 min | Pencil and graphite on paper