שוק / אנימציה / עיפרון על נייר / 2014
Shouk / Animation / Pencil on paper / 2014