היינו פצצה מפורזת | אנימציה דיגיטלית | 15 דק׳ | 2021
We Were a Sterile Bomb | Digital Animation | 15 min. | 2021